English

Dýchací technika

Provádíme zejména:

 • zkoušky funkce, technických parametrů a činnosti pracovních a sebezáchranných přístrojů dle příslušných norem,
 • zkoušky dýchací techniky prováděné v návaznosti na řídicí akty Státní báňské správy,
 • záruční a pozáruční servis dýchacích a oživovacích přístrojů firmy Dräger,
 • kontroly a opravy příslušenství dýchacích přístrojů (dýchací masky, ventily tlakových láhví),
 • tlakové zkoušky tlakových láhví v objemu do 50 l a plnicího tlaku 300 bar,
 • plnění tlakových láhví kyslíkem pro dýchání v objemu do 20 l a vzduchem do 50 l, plnicí tlak do 300 bar,
 • kontroly a opravy kyslíkových přečerpávacích kompresorů a vzduchových kompresorů firmy Dräger,
 • kontroly a opravy zkoušecích přístrojů firmy Dräger,
 • pronájem pracovních dýchacích přístrojů firmy Dräger (BG 4, PSSS 7000),
 • pronájem sebezáchranných přístrojů firmy DEZEGA Ukrajina (SSS 1PVM KS),
 • školení školitelů a uživatelů sebezáchranných přístrojů firmy DEZEGA Ukrajina (SSS 1PVM KS),
 • opravy a kontroly používané dýchací a oživovací techniky,
 • pronájem dýchací techniky.