Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS


Základem činnosti HBZS Ostrava je primární zajištění báňské záchranné služby pro všechny smluvní partnery, především však pro doly OKD, a.s. Odborné zkušenosti a speciální technika potřebná k záchranným pracím je však využívána i k dalším činnostem v extrémních podmínkách. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Oslavy dne dětí v Rychvaldu

Sobotního slavnostního „Dne dětí“ v Rychvaldu se zúčastnili i báňští záchranáři státního podniku DIAMO, o. z. HBZS Ostrava, kde opět dětem a jejich rodinným příslušníkům prezentovali techniku báňského záchranářství.

Teambuilding tentokrát s pohárem a vaječinou na HBZS

Závod HBZS v Ostravě dlouhodobě podporuje třinecký hokej a velká část zaměstnanců mu fandí. Tento vztah začal již před ziskem prvního mistrovského titulu v roce 2011, kdy následně mužstvo vítězů včetně svého vedení navštívilo HBZS. A tak díky výborným vzájemných vztahům je pohár vítěze hokejové extraligy na jeden den v držení HBZS v Ostravě. Tentokrát to sice bylo bez účasti hokejistů a vedení třineckých ocelářů, kteří toho času absolvovali soustředění v Turecku, ale i tak byl pohár vítěze hokejové extraligy vystaven celý den na stanici HBZS. Zde se mohl prakticky každý zaměstnanec podniku DIAMO zvěčnit s pohárem.