Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS


Základem činnosti HBZS Ostrava je primární zajištění báňské záchranné služby pro všechny smluvní partnery, především však pro doly OKD, a.s. Odborné zkušenosti a speciální technika potřebná k záchranným pracím je však využívána i k dalším činnostem v extrémních podmínkách. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Předání vyznamenání – Záslužné záchranářské kříže

V pátek 6. května 2022 převzalo 49 báňských záchranářů z obvodu působnosti HBZS Ostrava a HBZS Hodonín z rukou předsedy Českého báňského úřadu vyznamenání Záslužný záchranářský kříž.

Poslední „Pohotovostní služba“ Ing. Václava Tesarčíka v Hlavní báňské záchranné stanici v Ostravě

Svou poslední týdenní pohotovostní službu, jako „Velitel výjezdu pohotovostních jednotek“ odsloužil Ing. Václav Tesarčík ve dnech 8.–15. 4. 2022.