Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS


Základem činnosti HBZS Ostrava je primární zajištění báňské záchranné služby pro všechny smluvní partnery, především však pro doly OKD, a.s. Odborné zkušenosti a speciální technika potřebná k záchranným pracím je však využívána i k dalším činnostem v extrémních podmínkách. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Zásah HBZS Ostrava ve Zlatých Horách

V sobotu 25. 6. 2022 v 16:00 byla HBZS Ostrava požádána v rámci pohotovosti o výjezd a zásah po nepovolaném vniknutí 7 osob do starých důlních děl v bývalém rudném dole ve Zlatých Horách v Propadlině B 211.

Prázdniny bez úrazu

Více volného času pro děti stráveného venku neznamená jen radost. V létě totiž dosahuje riziko dětských úrazů svého maxima. Proto se ZŠ a MŠ Prameny v Karviné rozhodly ve spolupráci s městskou policií a integrovaným systémem města Karviná uspořádat akci s názvem „Prázdniny bez úrazu“.