English

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS


Základem činnosti HBZS Ostrava je primární zajištění báňské záchranné služby pro všechny smluvní partnery, především však pro doly OKD, a.s. Odborné zkušenosti a speciální technika potřebná k záchranným pracím je však využívána i k dalším činnostem v extrémních podmínkách. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Nabídka pracovního místa – Báňský záchranář

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod HBZS vypisuje výběrové řízení na pracovní místo – Báňský záchranář. Více informací v příloze PDF.

Dokončující práce na jámě Mír 5

V těchto dnech záchranáři – lezci odštěpného závodu HBZS Ostrava dokončují práce prováděné ve volné hloubce jámy Mír 5 odštěpného závodu DARKOV při demontáži nepotřebného potrubí a kladení nového plavícího potrubí.