English

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS


Základem činnosti HBZS Ostrava je primární zajištění báňské záchranné služby pro všechny smluvní partnery, především však pro doly OKD, a.s. Odborné zkušenosti a speciální technika potřebná k záchranným pracím je však využívána i k dalším činnostem v extrémních podmínkách. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Den otevřených dveří HBZS

V sobotu 9. 10. 2021 se na HBZS v Ostravě uskutečnil den otevřených dveří. Báňští záchranáři předvedli své vybavení i něco málo ze své práce. Zázemí v Ostravě-Radvanicích si přišlo prohlédnout 300 lidí.

Den otevřených dveří HBZS

Cvičení Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje

Ve dnech 7.–8. července a 19.–20. srpna 2021 proběhlo cvičení ZZS MSK v areálu hornického muzea Landek Ostrava. Vzhledem k částečnému pohybu zdravotnických záchranářů v důlní expozici se cvičení zúčastnila Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava, která je součástí integrovaného záchranného systému.