Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS


Základem činnosti HBZS Ostrava je primární zajištění báňské záchranné služby pro všechny smluvní partnery, především však pro doly OKD, a.s. Odborné zkušenosti a speciální technika potřebná k záchranným pracím je však využívána i k dalším činnostem v extrémních podmínkách. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

23. ročník Dnů NATO a 14. ročník Dnů Vzdušných sil ČR na letišti Leoše Janáčka v Ostravě

Záchranáři odštěpného závodu HBZS v Ostravě, státního podniku DIAMO, se zúčastnili prezentace armády, bezpečnostních sborů a techniky jednotek Integrovaného záchranného systému z celkem devatenácti partnerských zemí, kde široké veřejnosti prezentovali „práci báňského záchranářství“.

Fajront na Slezskoostravském hradě a podhradí

Členové Hlavní báňské záchranné stanice podniku DIAMO, o. z. HBZS Ostrava, se zúčastnili oslav „Dne horníků“ a celorepublikového setkání hornických měst a obcí České republiky, kde veliké veřejnosti prezentovali „Báňské záchranářství“.