Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS


Základem činnosti HBZS Ostrava je primární zajištění báňské záchranné služby pro všechny smluvní partnery, především však pro doly OKD, a.s. Odborné zkušenosti a speciální technika potřebná k záchranným pracím je však využívána i k dalším činnostem v extrémních podmínkách. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Dětem mateřské školky jsme představili báňskou záchrannou službu

Zástupci z Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě-Radvanicích navštívili děti v mateřské školce v Havířově.

Školení záchranářů HBZS

Vybraní četaři a technici Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava se zúčastnili 20. 2. 2024 školení pořádané Vzdělávacím výcvikovým střediskem zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.