Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS


Základem činnosti HBZS Ostrava je primární zajištění báňské záchranné služby pro všechny smluvní partnery, především však pro doly OKD, a.s. Odborné zkušenosti a speciální technika potřebná k záchranným pracím je však využívána i k dalším činnostem v extrémních podmínkách. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Výjezdová činnost HBZS Ostrava za rok 2021

V období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 bylo v rámci pohotovostní služby vyhlášeno celkem 185 poplachů. Lékařský výjezd vyjížděl k úrazům a náhlým onemocněním celkem 137 krát. Důlní výjezd vyjížděl celkem 48 krát, vždy se jednalo o tzv. „Storno“ výjezd, kdy po geomechanickém jevu s energií větší než 105 J vyjíždí celý důlní a lékařský výjezd.

V případě, že nejsou ohroženi lidé, čidla jsou v pořádku, daná oblast je profárána směnovým technikem a inspekční služba nepožaduje fárání, vrací se celý výjezd zpět na základnu.

Nabídka pracovního místa – Báňský záchranář

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod HBZS vypisuje výběrové řízení na pracovní místo – Báňský záchranář. Více informací v příloze PDF.