Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS


Základem činnosti HBZS Ostrava je primární zajištění báňské záchranné služby pro všechny smluvní partnery, především však pro doly OKD, a.s. Odborné zkušenosti a speciální technika potřebná k záchranným pracím je však využívána i k dalším činnostem v extrémních podmínkách. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Kulturní památka areálu bývalého Dolu Barbora

Členové profesionálního lezeckého týmu odštěpného závodu HBZS Ostrava, státního podniku DIAMO, byli požádáni o pomoc, při úpravě „věžičky“, která se nachází v areálu bývalého Dolu Barbora na kompresorovně z roku 1907. Pomocí vysokozdvižné plošiny a lezecké techniky provedli výměnu polykarbonátových desek na věžičce kompresorovny.

Oslavy dne dětí v Rychvaldu

Sobotního slavnostního „Dne dětí“ v Rychvaldu se zúčastnili i báňští záchranáři státního podniku DIAMO, o. z. HBZS Ostrava, kde opět dětem a jejich rodinným příslušníkům prezentovali techniku báňského záchranářství.