Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS


Základem činnosti HBZS Ostrava je primární zajištění báňské záchranné služby pro všechny smluvní partnery, především však pro doly OKD, a.s. Odborné zkušenosti a speciální technika potřebná k záchranným pracím je však využívána i k dalším činnostem v extrémních podmínkách. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Resortní medaile „Záchranářský záslužný kříž“

Předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka v Hornickém muzeu Landek Park v Ostravě-Petřkovicích 2. prosince 2022 ocenil 31 báňských záchranářů vyznamenáním „ZZK“ na základě návrhu Štábu báňské záchranné služby ČR.

Cvičení báňských záchranářů v součinnosti se SDH Orlová-Poruba

Dne 5. 11. 2022 proběhlo během pohotovostní služby v prostorách areálu HBZS Ostrava cvičení báňských záchranářů v součinnosti se SDH Orlová-Poruba. Námět cvičení byl „práce s proudnicí a hašení pomocí hasicích přístrojů“.