Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS


Základem činnosti HBZS Ostrava je primární zajištění báňské záchranné služby pro všechny smluvní partnery, především však pro doly OKD, a.s. Odborné zkušenosti a speciální technika potřebná k záchranným pracím je však využívána i k dalším činnostem v extrémních podmínkách. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Taktické námětové cvičení profesionálních báňských záchranářů – zdravotníků

Tactical Emergency Casualty Care (TECC) je neodkladná přednemocniční zdravotní péče v extrémních podmínkách, kdy jsou záchranáři vystaveni ohrožení života.

Potápěčský výcvik

V týdnu od 13. do 17. 2. 2023 proběhl povinný zimní výcvik báňských záchranářů – potápěčů a mechaniků pod ledem na lokalitě Žermanice – rekreační středisko Mostař. Výcvik byl zaměřen na celkové zaškolení potápěčské skupiny na nový hadicový přístroj od firmy Kirby Morgan.