Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

Archiv aktualit

23. ročník Dnů NATO a 14. ročník Dnů Vzdušných sil ČR na letišti Leoše Janáčka v Ostravě

Záchranáři odštěpného závodu HBZS v Ostravě, státního podniku DIAMO, se zúčastnili prezentace armády, bezpečnostních sborů a techniky jednotek Integrovaného záchranného systému z celkem devatenácti partnerských zemí, kde široké veřejnosti prezentovali „práci báňského záchranářství“.

Fajront na Slezskoostravském hradě a podhradí

Členové Hlavní báňské záchranné stanice podniku DIAMO, o. z. HBZS Ostrava, se zúčastnili oslav „Dne horníků“ a celorepublikového setkání hornických měst a obcí České republiky, kde veliké veřejnosti prezentovali „Báňské záchranářství“.

Den otevřených dveří o. z. HBZS

Zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odštěpného závodu HBZS Ostrava státního podniku DIAMO, který se uskuteční v sobotu 23. 9. 2023 od 9 do 13 hodin v areálu závodu.

Den dětí v Rychvaldě

U příležitosti „Dne dětí“ se v sobotu báňští záchranáři zúčastnili společenské a sportovní akce v prostorech ZŠ Školní v Rychvaldě. 

Brněnské dny urgentní medicíny

Ve dnech 19.–21. 4. 2023 proběhl 22. ročník Brněnských dnů urgentní medicíny v Mikulově, kde měla zastoupení i Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava. 

Taktické námětové cvičení profesionálních báňských záchranářů – zdravotníků

Tactical Emergency Casualty Care (TECC) je neodkladná přednemocniční zdravotní péče v extrémních podmínkách, kdy jsou záchranáři vystaveni ohrožení života.

Potápěčský výcvik

V týdnu od 13. do 17. 2. 2023 proběhl povinný zimní výcvik báňských záchranářů – potápěčů a mechaniků pod ledem na lokalitě Žermanice – rekreační středisko Mostař. Výcvik byl zaměřen na celkové zaškolení potápěčské skupiny na nový hadicový přístroj od firmy Kirby Morgan.

Dýmnice – výcvikový polygon

Začátkem února navštívili výcvikový polygon o. z. HBZS Ostrava jednotky dobrovolných hasičů SDH jednotky z Radvanic – JPO II/2, Vratimova – JPO II/1 a Havířova – JPO III.

Cvičení a školení ZZS MSK 2023

Báňští záchranáři z hlavní báňské záchranné stanice Ostrava se zúčastnili dne 9. 2. 2023 školení a cvičení na vzdělávacím středisku Zdravotnické záchranné služby moravskoslezského kraje. Akce byla určena pro lékaře, střední zdravotnické pracovníky a řidiče zdravotnické záchranné služby.

Certifikační školení mechaniků – potápěčů

Dne 7. 2. 2023 proběhlo certifikační školení mechaniků – potápěčů HBZS Ostrava. Školitelem byla organizace ASTD. Mechanici byli certifikování v obsluze hyperbarické komory HAUX Profimedicom 5,5.

Resortní medaile „Záchranářský záslužný kříž“

Předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka v Hornickém muzeu Landek Park v Ostravě-Petřkovicích 2. prosince 2022 ocenil 31 báňských záchranářů vyznamenáním „ZZK“ na základě návrhu Štábu báňské záchranné služby ČR.

Archiv aktualit za rok 2022

Cvičení báňských záchranářů v součinnosti se SDH Orlová-Poruba

Dne 5. 11. 2022 proběhlo během pohotovostní služby v prostorách areálu HBZS Ostrava cvičení báňských záchranářů v součinnosti se SDH Orlová-Poruba. Námět cvičení byl „práce s proudnicí a hašení pomocí hasicích přístrojů“.

Den otevřených dveří

V sobotu 1. října 2022 se uskutečnil na HBZS Ostrava tradiční den otevřených dveří. Široká veřejnost se tak mohla blíže seznámit s náročnou prací báňských záchranářů, s jejich zásahovou technikou i s technickým zázemím této náročné profese. Akce byla doplněna i o ukázky jednotek Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky.

Pozvánka na den otevřených dveří o. z. HBZS

Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odštěpného závodu HBZS Ostrava státního podniku DIAMO, který se uskuteční v sobotu 1. 10. 2022 od 9 do 11 hodin v areálu závodu.

Průzkum Hranické propasti

V době od 27. července do 2. srpna 2022 se uskutečnil průzkum a monitoring zatopených částí Hranické propasti za mezinárodní účasti firmy UNEXMIN GeoRobotics Ltd.

Zásah HBZS Ostrava ve Zlatých Horách

V sobotu 25. 6. 2022 v 16:00 byla HBZS Ostrava požádána v rámci pohotovosti o výjezd a zásah po nepovolaném vniknutí 7 osob do starých důlních děl v bývalém rudném dole ve Zlatých Horách v Propadlině B 211.

Prázdniny bez úrazu

Více volného času pro děti stráveného venku neznamená jen radost. V létě totiž dosahuje riziko dětských úrazů svého maxima. Proto se ZŠ a MŠ Prameny v Karviné rozhodly ve spolupráci s městskou policií a integrovaným systémem města Karviná uspořádat akci s názvem „Prázdniny bez úrazu“.

Předání vyznamenání – Záslužné záchranářské kříže

V pátek 6. května 2022 převzalo 49 báňských záchranářů z obvodu působnosti HBZS Ostrava a HBZS Hodonín z rukou předsedy Českého báňského úřadu vyznamenání Záslužný záchranářský kříž.

Poslední „Pohotovostní služba“ Ing. Václava Tesarčíka v Hlavní báňské záchranné stanici v Ostravě

Svou poslední týdenní pohotovostní službu, jako „Velitel výjezdu pohotovostních jednotek“ odsloužil Ing. Václav Tesarčík ve dnech 8.–15. 4. 2022.

Nové analyzátory plynů

Analyzátory důlních plynů jsou nedílnou součástí plynové laboratoře. Ročně laboratoř vyhodnotí cca 1 700 vzorků ovzduší na základní plyny (oxid uhelnatý, oxid uhličitý, metan, kyslík).

Báňští potápěči trénovali na Žermanické přehradě

Potápění v prostředí se špatnou viditelností patří k důležitým dovednostem báňských záchranářů. Proto ji pravidelně nacvičují, aktuálně na Žermanické přehradě. Potápěči z HBZS Ostrava a BZS Odolov, která nově patří pod DIAMO, trénovali nejen potápění  v chladné vodě, ale také práce pod vodou a komunikaci. 

Výjezdová činnost HBZS Ostrava za rok 2021

V období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 bylo v rámci pohotovostní služby vyhlášeno celkem 185 poplachů. Lékařský výjezd vyjížděl k úrazům a náhlým onemocněním celkem 137 krát. Důlní výjezd vyjížděl celkem 48 krát, vždy se jednalo o tzv. „Storno“ výjezd, kdy po geomechanickém jevu s energií větší než 105 J vyjíždí celý důlní a lékařský výjezd.

V případě, že nejsou ohroženi lidé, čidla jsou v pořádku, daná oblast je profárána směnovým technikem a inspekční služba nepožaduje fárání, vrací se celý výjezd zpět na základnu.

Archiv aktualit za rok 2021

Nabídka pracovního místa – Báňský záchranář

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod HBZS vypisuje výběrové řízení na pracovní místo – Báňský záchranář. Více informací v příloze PDF.

Dokončující práce na jámě Mír 5

V těchto dnech záchranáři – lezci odštěpného závodu HBZS Ostrava dokončují práce prováděné ve volné hloubce jámy Mír 5 odštěpného závodu DARKOV při demontáži nepotřebného potrubí a kladení nového plavícího potrubí.

Den otevřených dveří HBZS

V sobotu 9. 10. 2021 se na HBZS v Ostravě uskutečnil den otevřených dveří. Báňští záchranáři předvedli své vybavení i něco málo ze své práce. Zázemí v Ostravě-Radvanicích si přišlo prohlédnout 300 lidí.

Cvičení Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje

Ve dnech 7.–8. července a 19.–20. srpna 2021 proběhlo cvičení ZZS MSK v areálu hornického muzea Landek Ostrava. Vzhledem k částečnému pohybu zdravotnických záchranářů v důlní expozici se cvičení zúčastnila Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava, která je součástí integrovaného záchranného systému.

Nová výpočetní technika pro řízení dvou speciálních pracovišť HBZS Ostrava

Byla zakoupena a obměněna výpočetní technika pro řízení dvou speciálních pracovišť HBZS Ostrava.

Bánští potápěči z o. z. HBZS prošli výcvikem

Po covidové pauze se v polovině června 2021 uskutečnil potápěčský výcvik báňských záchranářů – potápěčů na zatopeném břidlicovém lomu ve Svobodných Heřmanicích.

HBZS provedla kontrolu vodovodního přivaděče

Zaměstnanci státního podniku DIAMO, odštěpného závodu HBZS provedli v nočních hodinách dne 26. 5. 2021 kontrolu podzemních prostor vodovodního přiváděče v Podhradí-Domoradovice dle objednávky Severomoravských vodáren a kanalizací v Ostravě (SmVaK).

Ověření průtahu větrů v lokalitě Zlaté Hory

25. 4. 2021 bylo provedeno ověření průtahu větrů pomocí Hexafluoridu Sírového (SF6) v Poštovní Štole a v Úpadní Štole v lokalitě Zlaté Hory. Požadované práce byly provedeny tříčlennou četou záchranářů DIAMO, s. p., o. z. HBZS.

Archiv aktualit za rok 2020

Oznámení o prodeji obchodního závodu k 1. 12. 2020

Vážení obchodní partneři,

dne 30. listopadu 2020 byla mezi OKD, HBZS, a.s., na straně jedné jako prodávajícím a DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ 000 02 739, na straně druhé jako kupujícím uzavřena Smlouva o koupi závodu OKD, HBZS, a.s. 

Doklad o koupi závodu byl zveřejněn v obchodním rejstříku kupujícího dne 1. prosince 2020, čímž se převod vlastnického práva k závodu stal účinným.