Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

Záchranářství

Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava provádí speciální práce s použitím záchranářské techniky.


Provádíme zejména:

 • likvidace všech typů důlních havárií,
 • odstraňování následků havárií,
 • práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí včetně prací pod vodní hladinou do hloubky 50 m, ve výškách a nad volnou hloubkou,
 • stavbu těsných uzávěr nebo hrází proti průniku plynů a hrází odolných proti výbuchu třaskavých plynů,
 • utěsňování hrází proti průniku plynů injektáží okolí,
 • vyplňování prostor rychle tuhnoucími hmotami,
 • postřiky rychle tuhnoucími hmotami,
 • rozrušování hornin a staveb hydraulickým trhacím zařízením,
 • kontroly podzemních objektů,
 • průzkumy důlních nebo podpovrchových děl a staveb včetně jejich dokumentace,
 • plenění důlních děl včetně výklizu vypleněné výztuže, zařízení a materiálu a uzavření důlního díla,
 • průzkumy, dokumentace a čištění úseků potrubí do úklonu 5 stupňů a od průměru 600 mm výše,
 • čištění nádrží, případně cisteren vybavených přístupem o průměru alespoň 500 mm,
 • inertizace prostor dusíkem (plynným nebo kapalným),
 • vyprošťování strojů, zařízení a manipulaci s nimi s použitím zvedacích podušek,
 • zjišťování počátečních stadií samovznícení v dole i na povrchových skládkách, vypracování alternativ jeho možné likvidace, případně i provedení jeho likvidace.