Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k:

 • záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí,
 • zdolávání havárií,
 • odstraňování následků havárií.

Hlavní úkoly HBZS:

 • zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů na HBZS včetně specialistů a potřebné techniky,
 • zajišťuje poskytnutí odborné první pomoci v podzemí i na povrchu, primárně na plynujících dolech II. třídy nebezpečí odbornou první pomoc,
 • provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů,
 • opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje, oživovací přístroje a záchranářskou techniku,
 • zabezpečuje zvláštní zkoušky sebezáchranných přístrojů, dýchacích a oživovacích přístrojů a záchranářské techniky potřebné k ověření jejich technických parametrů a provozní spolehlivosti v předpokládaných podmínkách, k objasnění okolností nehod spojených s jejich použitím,
 • metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS,
 • kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány,
 • školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových laboratoří,
 • sleduje a využívá poznatky výzkumu a vývoje v oboru báňského záchranářství,
 • dodává nebo zabezpečuje referenční (cejchovní) plyny a kontroluje plynové laboratoře.


Aktuální informace pro veřejnost

1. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2023