This website uses cookies

Our site uses technical cookies. For more information and settings, visit Information about cookies.

Settings
Česky

DIAMO, state enterprise
branch HBZS


The basis of the activities of HBZS Ostrava is the primary provision of the mining rescue service for all contractual partners, but especially for OKD, a.s., mines. However, the professional experience and special equipment needed for rescue work is also used for other activities in extreme conditions. The mining rescue service is an integral part of mining activities. Its position and tasks are set out in the Mining Act, the Decree of the Czech Mining Authority on the Mining Rescue Service and the Staff Regulations approved by the Czech Mining Authority.

Kulturní památka areálu bývalého Dolu Barbora

Členové profesionálního lezeckého týmu odštěpného závodu HBZS Ostrava, státního podniku DIAMO, byli požádáni o pomoc, při úpravě „věžičky“, která se nachází v areálu bývalého Dolu Barbora na kompresorovně z roku 1907. Pomocí vysokozdvižné plošiny a lezecké techniky provedli výměnu polykarbonátových desek na věžičce kompresorovny.

Oslavy dne dětí v Rychvaldu

Sobotního slavnostního „Dne dětí“ v Rychvaldu se zúčastnili i báňští záchranáři státního podniku DIAMO, o. z. HBZS Ostrava, kde opět dětem a jejich rodinným příslušníkům prezentovali techniku báňského záchranářství.