This website uses cookies

Our site uses technical cookies. For more information and settings, visit Information about cookies.

Settings
Česky

DIAMO, state enterprise
branch HBZS


The basis of the activities of HBZS Ostrava is the primary provision of the mining rescue service for all contractual partners, but especially for OKD, a.s., mines. However, the professional experience and special equipment needed for rescue work is also used for other activities in extreme conditions. The mining rescue service is an integral part of mining activities. Its position and tasks are set out in the Mining Act, the Decree of the Czech Mining Authority on the Mining Rescue Service and the Staff Regulations approved by the Czech Mining Authority.

23. ročník Dnů NATO a 14. ročník Dnů Vzdušných sil ČR na letišti Leoše Janáčka v Ostravě

Záchranáři odštěpného závodu HBZS v Ostravě, státního podniku DIAMO, se zúčastnili prezentace armády, bezpečnostních sborů a techniky jednotek Integrovaného záchranného systému z celkem devatenácti partnerských zemí, kde široké veřejnosti prezentovali „práci báňského záchranářství“.

Fajront na Slezskoostravském hradě a podhradí

Členové Hlavní báňské záchranné stanice podniku DIAMO, o. z. HBZS Ostrava, se zúčastnili oslav „Dne horníků“ a celorepublikového setkání hornických měst a obcí České republiky, kde veliké veřejnosti prezentovali „Báňské záchranářství“.