This website uses cookies

Our site uses technical cookies. For more information and settings, visit Information about cookies.

Settings
Česky

DIAMO, state enterprise
branch HBZS


The basis of the activities of HBZS Ostrava is the primary provision of the mining rescue service for all contractual partners, but especially for OKD, a.s., mines. However, the professional experience and special equipment needed for rescue work is also used for other activities in extreme conditions. The mining rescue service is an integral part of mining activities. Its position and tasks are set out in the Mining Act, the Decree of the Czech Mining Authority on the Mining Rescue Service and the Staff Regulations approved by the Czech Mining Authority.

Dětem mateřské školky jsme představili báňskou záchrannou službu

Zástupci z Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě-Radvanicích navštívili děti v mateřské školce v Havířově.

Školení záchranářů HBZS

Vybraní četaři a technici Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava se zúčastnili 20. 2. 2024 školení pořádané Vzdělávacím výcvikovým střediskem zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.