English

Poradenství a konzultace

Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava nabízí technicko-poradenskou a konzultační činnost.

Zabýváme se zejména:

  • havarijní prevencí a represí v hornických provozech a provozech se zvýšeným nebezpečím,
  • taktikou vedení záchranných prací a plánovaných nehavarijních zásahů,
  • vybavením pracovišť a pracovníků záchranářskou a bezpečnostní technikou,
  • taktikou provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou,
  • taktikou prací pod vodou a v průmyslových kapalinách,
  • spoluprací při vypracování havarijních plánů,
  • vypracováním základní dokumentace požární ochrany, provádění preventivní činnosti a vybavení pracovišť hasebními prostředky, jejich servisem a údržbou.

Technicko-poradenská činnost a konzultace jsou prováděny po domluvě v sídle naší firmy, případně u zákazníka. Výsledkem může být zápis, vypracování projektu, dokumentace apod.

Navržená doporučení a návrhy aplikují nejnovější vědecko-technické poznatky a konkrétní opatření, která lze při řešení dané problematiky ekonomicky aplikovat.