English

Potapěčské práce

Oddíl báňských záchranářů – potápěčů provádí práce pod vodní hladinou do hloubky 50 m.


Provádíme zejména:

  • průzkumy, kontrolu a dokumentaci zatopených podzemních chodeb, přivaděčů a štol a technologických zařízení vertikálních, horizontálních či úklonných,
  • průzkumy, kontrolu a dokumentaci předmětů, objektů a zařízení pod vodou podvodním robotem Benthos do hloubky až 140 m; podvodní robot je vybaven vlastním pohonem a osvětlením; ovládání z povrchové základny umožňuje sledování situace na monitoru s možností pořizování záznamu,
  • montážní a demontážní práce, včetně vrtání, sbíjení a řezání plamenem pod vodou,
  • ponory do fermentorů bioplynových stanic, včetně montážních prací uvnitř fermentorů.

Práce jsme schopni provádět i ve snížené viditelnosti, ve vysokých teplotách, popř. v kombinaci zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou. Disponujeme vlastní dekompresní komorou a lékařem.