Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

Středisko ZBZS Libušín

Závodní báňská záchranná služba Libušín je zařazena pod odštěpný závod PKÚ státního podniku DIAMO. Vznikla v roce 2018, je zařazena do integrovaného záchranného systému (IZS) a spadá do obvodu působnosti HBZS Ostrava.

Hlavním úkolem ZBZS Libušín je zejména zajištění báňské záchranné služby na pracovištích PKÚ, dalších státních podniků a jiných organizací. Báňští záchranáři spolupracují s jednotkami integrovaného systému při řešení mimořádných událostí v rámci krizového řízení a plní další úkoly dle rozhodnutí vydaných zřizovatelem a Státní báňskou správou.

ZBZS Libušín sídlí v prostorách bývalé sociální a správní budovy Kladenských dolů. Zaměstnanci s odborností báňského záchranáře jsou rozděleni do šesti čet. Další dobrovolní členové sboru jsou zaměstnanci jiných organizačních složek podniku a další dobrovolní členové jsou zaměstnanci cizích organizací.

Pro možnost okamžitého výjezdu k mimořádné události zajišťuje ZBZS Libušín v prostorách stanice nepřetržitou pohotovost pěti báňských záchranářů. Zálohu tvoří domácí pohotovost ve stejném složení jako pohotovost na stanici.ZBZS Libušín je vybavena moderní záchranářskou technikou včetně kyslíkových dýchacích přístrojů a vzduchových dýchacích přístrojů. Materiálové a technické vybavení stanice umožňuje záchranářům provádět zásahy v nedýchatelném ovzduší, činnost v biologicky či chemicky závadném prostředí, práce ve výškách a nad volnou hloubkou a jiné speciální a rizikové práce s využitím záchranářské techniky.

Kromě zajišťování báňské záchranné služby vykonávají zaměstnanci mimo stálou pohotovost práce na zahlazování následků minulé hornické činnosti. Jedná se zejména o likvidaci důlních děl, sanačně-rekultivační práce či průzkumná vrtání.

Další náplní prací ZBZS je komerční činnost, při které je využita odbornost zaměstnanců jako jsou např. výškové práce s využitím lezecké techniky, vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla atd.