Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

Středisko ZBZS Odolov

Závodní báňská záchranná služba Odolov je zařazena pod odštěpný závod PKÚ státního podniku DIAMO. Sídlí v okrese Trutnov nad obcí Odolov. Disponuje kvalifikovanými profesionálními báňskými záchranáři, kvalifikovanými řidiči dopravy raněných a nemocných a mnoho z nich má oprávnění pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Pro potápěčské činnosti je na ZBZS Odolov vyškoleno několik záchranářů, kteří jsou součástí potápěčského oddílu HBZS Ostrava. Další si udržují kvalifikaci dobrovolný báňský záchranář. Pohotovostní služba na stanici je nepřetržitá, 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Ve službě je trvale četa záchranářů a v dispečinku velitel pohotovosti. V domácí pohotovosti je stále k dispozici několik záchranářů a vždy jeden z lékařů.Záchranáři ZBZS Odolov pracují a zasahují například v nedýchatelném prostředí, provádějí práce pod vodní hladinou, při které se potápěči podílejí i na správě rozsáhlých hydrických rekultivací po těžbě hnědého uhlí jezera Milada a Most v severních Čechách. Dále spolupracují při likvidaci starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu, provádějí kalibrace přístrojů pro měření plynů, školí zaměstnance firem v poskytování první pomoci, spolupracují s věznicí v Odolově. Díky dobrému přístrojovému vybavení stanice mohou poskytovat letecké práce pomocí dronu, provádět termická měření odvalů a dokumentovat stav podzemí. Dále měří koncentrace plynů a odebírají vzorky ovzduší a půdy. Spolupracují se střediskem Hodonín při relikvidaci ropoplynových sond na Moravě.V rámci prevence provádějí zaměstnanci ZBZS Odolov kontroly požárních vodovodů, periodické zkoušky a plnění hasicích přístrojů. Rovněž se zabývají školeními první pomoci, a to jak pro vlastní zaměstnance, tak pro další státní i soukromé organizace.

Velmi důležitou součástí pracovní náplně střediska je poskytování zdravotní služby, tzn. transport nemocných a zraněných pacientů v rámci Královéhradeckého kraje. ZBZS spolupracuje s trutnovskou Zdravotnickou záchrannou službou a Územním střediskem zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje při zdravotních výjezdech do blízkého okolí. Pro občany okolních obcí zajišťuje i neodkladnou péči (předlékařskou pomoc) při náhlých zdravotních potížích, dopravních nehodách a život ohrožujících stavech. V takových případech vyjíždí dvoučlenná osádka sanitního vozu ve složení řidič – sanitář a zdravotník.