English

Lezecké práce

Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava nabízí práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Práce jsou prováděny s použitím techniky průmyslového lezectví, případně zásahy ve velkých hloubkách s použitím mobilního havarijního vratu s dosahem až 1 500 m.

Provádíme zejména:

  • průzkumy, kontroly a revize, čištění a opravy svislých a šikmých důlních děl a podzemních objektů, revize jam, šachtic, komínů, hlubinných zásobníků, sil, studní, plynojemů, přehradních hrází a jiných výškových objektů s možností provádět fotodokumentaci nebo videozáznam vyspělou dokumentační technikou (včetně vyhotovení videozáznamu nebo barevných fotografií, případně v digitální formě na CD),
  • zjišťování úniku tepla na výškových budovách a zařízeních termokamerou,
  • montážní a demontážní práce, výměna vadných součástí,
  • řezání, stříhání, pálení a svařování různého materiálu,
  • nátěry a nástřiky potrubí, budov a konstrukcí,
  • rozrušování hydraulickým trhacím zařízením,
  • různé opravy,
  • pronájem zdvihací plošiny DENKA 30L.

Práce jsou prováděny na vysoké technické a kvalitativní úrovni s použitím moderní bezpečnostní techniky. Některé z uvedených prací jsme schopni provádět i v podmínkách nedýchatelného nebo zdraví škodlivého prostředí, ve zhoršených mikroklimatických podmínkách, nebo v těsných prostorách. Práce provádí periodicky proškolení zaměstnanci – průmysloví lezci – bánští záchranáři.