English

Popílkové hospodářství

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS nabízí producentům popelovin možnost kontinuálního odběru popelovin se zajištěním komplexní služby tj. odběru, přepravy a využití v souladu s platnou legislativou.

Využití popelovin zajišťujeme následujícím způsobem: 

  • kontinuální odběr popelovin z produkce teplárenských a elektrárenských zdrojů s využitím v dolech OKD, a.s., nebo DIAMO, s. p.

Provozujeme 8 zařízení na využití odpadů katalogových čísel 100101, 100102 a 100105 pro výrobu certifikovaného výrobku (základkové směsi). Základková směs je využívána pro výbuchuvzdorné uzavření důlních děl, vyplňování volných prostor, prevenci nebo represi záparu uhlí. 

  • odběr popelovin z produkce teplárenských a elektrárenských zdrojů s využitím na povrchu pro sanaci a rekultivaci území
  • odběr popelovin pro výrobu zpevněných zásypových materiálů určených k likvidaci hlavních důlních děl

Cementopopílkové směsi s pevnosti v tlaku krychelném 2 nebo 5 MPa po 28 dnech.

  • popílkové pojivo pro výrobu hydraulického silničního pojiva 
  • popílek do pórobetonu – výroba stavebních hmot