Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické cookies. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Archiv aktualit

Výjezdová činnost HBZS Ostrava za rok 2021

V období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 bylo v rámci pohotovostní služby vyhlášeno celkem 185 poplachů. Lékařský výjezd vyjížděl k úrazům a náhlým onemocněním celkem 137 krát. Důlní výjezd vyjížděl celkem 48 krát, vždy se jednalo o tzv. „Storno“ výjezd, kdy po geomechanickém jevu s energií větší než 105 J vyjíždí celý důlní a lékařský výjezd.

V případě, že nejsou ohroženi lidé, čidla jsou v pořádku, daná oblast je profárána směnovým technikem a inspekční služba nepožaduje fárání, vrací se celý výjezd zpět na základnu.

Archiv aktualit za rok 2021

Nabídka pracovního místa – Báňský záchranář

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod HBZS vypisuje výběrové řízení na pracovní místo – Báňský záchranář. Více informací v příloze PDF.

Dokončující práce na jámě Mír 5

V těchto dnech záchranáři – lezci odštěpného závodu HBZS Ostrava dokončují práce prováděné ve volné hloubce jámy Mír 5 odštěpného závodu DARKOV při demontáži nepotřebného potrubí a kladení nového plavícího potrubí.

Den otevřených dveří HBZS

V sobotu 9. 10. 2021 se na HBZS v Ostravě uskutečnil den otevřených dveří. Báňští záchranáři předvedli své vybavení i něco málo ze své práce. Zázemí v Ostravě-Radvanicích si přišlo prohlédnout 300 lidí.

Den otevřených dveří HBZS

Cvičení Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje

Ve dnech 7.–8. července a 19.–20. srpna 2021 proběhlo cvičení ZZS MSK v areálu hornického muzea Landek Ostrava. Vzhledem k částečnému pohybu zdravotnických záchranářů v důlní expozici se cvičení zúčastnila Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava, která je součástí integrovaného záchranného systému.

Nová výpočetní technika pro řízení dvou speciálních pracovišť HBZS Ostrava

Byla zakoupena a obměněna výpočetní technika pro řízení dvou speciálních pracovišť HBZS Ostrava.

Bánští potápěči z o. z. HBZS prošli výcvikem

Po covidové pauze se v polovině června 2021 uskutečnil potápěčský výcvik báňských záchranářů – potápěčů na zatopeném břidlicovém lomu ve Svobodných Heřmanicích.

HBZS provedla kontrolu vodovodního přivaděče

Zaměstnanci státního podniku DIAMO, odštěpného závodu HBZS provedli v nočních hodinách dne 26. 5. 2021 kontrolu podzemních prostor vodovodního přiváděče v Podhradí-Domoradovice dle objednávky Severomoravských vodáren a kanalizací v Ostravě (SmVaK).

Ověření průtahu větrů v lokalitě Zlaté Hory

25. 4. 2021 bylo provedeno ověření průtahu větrů pomocí Hexafluoridu Sírového (SF6) v Poštovní Štole a v Úpadní Štole v lokalitě Zlaté Hory. Požadované práce byly provedeny tříčlennou četou záchranářů DIAMO, s. p., o. z. HBZS.

Archiv aktualit za rok 2020

Oznámení o prodeji obchodního závodu k 1. 12. 2020

Vážení obchodní partneři,

dne 30. listopadu 2020 byla mezi OKD, HBZS, a.s., na straně jedné jako prodávajícím a DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ 000 02 739, na straně druhé jako kupujícím uzavřena Smlouva o koupi závodu OKD, HBZS, a.s. 

Doklad o koupi závodu byl zveřejněn v obchodním rejstříku kupujícího dne 1. prosince 2020, čímž se převod vlastnického práva k závodu stal účinným.